Trang đăng nhập thiết bị định vị adsun

TRANG ĐĂNG NHẬP THIẾT BỊ ĐỊNH VỊ ADSUN

Sau khi lắp đặt thiết bị định vị adsun của công ty Ánh Dương quý khách sẽ được cung cấp một tài khoản gồm username, password để đăng nhập vào trang web để quản lý, giám sát hành trình xe trực tuyến. Địa chỉ của trang đăng nhập được ghi rõ trong hợp đồng cung cấp thiết bị

Đăng nhập đối với thiết bị thiết bị định vị TMS T89: car.adsun.vn; car2.adsun.vn; car3.adsun.vn (dinhvi3.adsun.vn)

Đăng nhập đối với thiết bị định vị TMS T90: dinhvi.adsun.vn

TMS T89 – Giao diện trang đăng nhập car.adsun.vn

car adsun vn

TMS T89 – Giao diện trang đăng nhập car2.adsun.vn

car2 adsun vn

TMS T89 – Giao diện trang đăng nhập car3.adsun.vn (dinhvi3.adsun.vn)

car3 adsun vn

TMS T90 – Giao diện trang đăng nhập dinhvi.adsun.vn

dinhvi adsun vn

 

Nếu bạn có bất kì thắc mắc nào về việc đăng nhập vào trang quản lý thiết bị định vị, vui lòng gọi đến bộ phận chăm sóc khách hàng công ty Ánh Dương 1900 5454 56 hoặc 08 7305 7799

Bạn có thể tìm kiếm thông tin trên google: adsun.vn, adsun, dinh vi adsun, dinhvi.adsun; car adsun vn; car2 adun vn, car3 adun vn, dinhvi3 adun vn, dinh vi adun vn

0 Comments

Leave a reply

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*